Holdningskampanje
Norges Jeger- og Fiskerforbund


Navn- og logoprosess, identitet og konseptualisering, grafisk uttrykk, nettside, innhold, sosiale medier og konferanse.

Read more

Forsuring av vassdrag truer fiskebestander i store deler av landet. Målet har vært å kartlegge de vann og vassdrag som bør kalkes gjennom en dugnadsinnsats. For hvordan er egentlig kvaliteten på fiskesamfunnet? Naturen Kaller!

Naturen kaller - NJFF fisk

Oppgave

For å sikre de gode fiskeopplevelsene i mange år fremover ber man fiskere og friluftsfolk om hjelp til å kartlegge hvilke vassdrag som bør kalkes. I tillegg har det vært et mål å etablere et samlingspunkt for informasjon om vassdragskalking.

NJFF - desktop og mpbil skisse

Løsning

Kampanjen startet med en konferanse som samlet fagfolk og politikere. Konferansen ble raskt fulgt opp med en ny nettside hvor informasjon om kalkingen er samlet og hvor man kostnadsfritt kunne bestille et såkalt pH-kit. Nettsiden med bestillingsfunksjon og løpende oppdatering av resultatet, pH-kit, annonser og grafisk materiell er utviklet av TIBE Drammen.

Norges jeger- og fikseforbund - NJFF fiskesamfunnet

NJFF - plakat

NJFF - annonse - fisk

Resultat

Responsen og interessen for å innhente vannprøver har vært langt større enn det Norges Jeger- og Fiskerforbund hadde sett for seg. Av budsjetthensyn ble det satt en øvre grense på utsendelse av 950 pH-kit. Makstaket på antall pH-kit ble raskt nådd gjennom to ulike kampanjefremstøt.

Se hele kampanjen på naturen.kaller.no

Norges Jeger- og fikseforbund - naturen kaller

TIBE Drammen - Naturen_kaller_web

Team

– Web, identitet og konseptualisering

Petter Martin Tanberg – Rådgiver/Prosjektleder

– Illustrasjoner

Petter Martin Tanberg

Petter Martin Tanberg

Kundeansvarlig og rådgiver

+47 907 51 122

Vil du snakke med oss om ditt nye prosjekt eller idé?

Skriv inn din e-post så kontakter vi deg så raskt som mulig.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.