Kommunikasjonskampanje
Næringsvekst 2020 – Drammen Works


Vi har hatt og har en overordnet strategisk rådgivende rolle i prosjektet Næringsvekst 2020 og Drammen Works, samt at vi også er og har vært utøvende kommunikasjonsbyrå i kampanjene som er utviklet for satsningsområdet eiendomsutvikling.

Read more

Innledning

Etter et tiår med byutvikling og omdømmebygging så man i 2016 behovet for et nytt
samarbeidsprosjekt mellom næringslivet og Drammen kommune med hensikt å oppnå
forbedrede resultater innen næringsetablering. I juni 2016 ble derfor Næringsvekst 2020
vedtatt av bystyret i Drammen, med mål om:

  • Å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i
    Drammen.
  • Gjøre Drammen til en foretrukken kommune på Østlandet for næringsetablering og
    som bostedskommune.
  • Etablere en ny arbeidsplass for hver annen nye innbygger.

Vi har siden omdømmeprosjektets oppstart helt tilbake til 2005, hatt en sentral strategisk og kreativt utøvende rolle i det viktige omdømmearbeidet for Drammen og daværende oppdragsgiver Byen Vår Drammen, med tilhørende styringsgruppe. Vi fikk også være med på å avslutte omdømmeprosjektet gjennom utviklingen av prosjektets siste kommunikasjonskampanje i 2016, hvor konseptet Drammen Works så dagens lys.

Næringsvekst 2020 er inndelt i fire satsningsområder med tilhørende ressursgrupper – eiendomsutvikling, helsenæring, besøksnæring og gründersatsning. I tillegg til vår overordnede strategisk rådgivende rolle i prosjekt Næringsvekst 2020, har vi også vært utøvende kommunikasjonsbyrå i kampanjene som er utviklet for satsningsområdet eiendomsutvikling.

 

Kommunikasjonskampanje for Drammen Works

Rolle 1: Strategisk samarbeidspartner

Oppgave

Basert på planer, mål og strategier for Næringsvekst 2020 skulle det utvikles et tydelig konsept/avsender for kommunikasjonen til Næringsvekst 2020. Videre skulle en grafisk profil for Drammen Works på plass, og til slutt en innholdsstrategi bærende for videre utvikling og drift av nettsider og egne kanaler (Facebook og LinkedIn).

Løsning

Vi har blant annet bidratt til en strategisk og kreativ videreutvikling av konseptet Drammen Works med tilhørende grafiske profil. Samtidig har vi utviklet en innholdsstrategi for Drammen Works, forankret i «den tilgjengelige byen» og prosjektets innholdsfundament, de fire K’ene (kompakt, knutepunkt, komplett, kompetanse). Basert på konseptet og tilhørende innholdsstrategi utviklet vi så nettsidene DrammenWorks.no, samt sosiale medieplattformer og en plan for løpende drift- og oppdatering av Drammen Work sin profil på Facebook og på LinkedIn.

Resultater

Drammen Works er utviklet til et tydelig konsept og prosjektets sterke stemme. Med tilhørende grafiske profil begynner vi nå å se en tydelig merkevare. Ved nullpunktsanalysen gjennomført i mai 2018 kan man etter omkring 12 aktive prosjektmåneder vise til en kjennskap blant bedriftsledere og beslutningstakere i Oslo og Akershus på 8 %. Dette er bra tatt den korte levetiden til vurdering. Vi venter nå spent på ferske tall for 2019. Innholdsstrategien hjelper oss med å holde en rød tråd gjennom det løpende kommunikasjonsarbeidet på nett og i sosiale medier.

 

Skjermbilde av www.drammenwork.no

Rolle 2: Konkrete kommunikasjonsløsninger for satsningsområdet eiendomsutvikling

Oppgave

Hvordan posisjonere Drammen som et attraktivt sted å investere, etablere seg og drive næringsvirksomhet? På vegne av Næringsvekst 2020 og satsningsområdet eiendomsutvikling, skulle vi løfte frem mulighetene, utviklingen og gi et tydelig svar på hvorfor eiendomsinvestorer bør investere i Drammen og ikke minst hvorfor bedriftsledere og beslutningstakere bør flytte sin virksomhet til byen vår. Samtidig som kjennskap og kunnskap ble utviklet skulle vi også komme i direkte dialog med både investorer og beslutningstakere som ser muligheter for nettopp investering og etablering i Drammen.

 

Drammen works Yield kampanje

 

Løsning del 1 (høst 2017) – Yield-kampanje:

Det lønner seg å investere i Drammen og det lønner seg å gjøre det nå! Eiendomsinvestorene ser på avkastningskravene, og avkastningskravene påvirkes av ytre og indre drivere for utvikling og vekst i en by eller i et område. Gjennom lokale og nasjonale ambassadører, fikk vi svar på hvorfor akkurat de hadde valgt å investere i Drammen. Ambassadørene bidro med sitt syn og sin kunnskap om hvorfor Drammen er attraktivt som investeringsobjekt. Grafisk uttrykk ble utviklet med hensikt å skape stoppeffekt hos investorer og utviklere. Referanser og kilder på «hvorfor investere», ble lagt på en informativ og tydelig kampanjeside med spredning og annonsering i sosiale medier. Selve lanseringen ble lagt til Eiendomsdagen 2017 – en dag hvor eiendomsinvestorene inntok Drammen. For å sikre innholdet i kampanjen besørget vi tett dialog med ressursgruppen eiendomsutvikling og eiendomsgrupperingen i KD25.

Resultater del 1 (høst 2017) – Yield-kampanje

Den første eiendomskampanjen fikk godt med oppmerksomhet i perioden 12. til 20. oktober 2017. Målet med lanseringen var å gi en smakebit på hva som ville komme i 2018 og det klarte vi. Med synlighet på stand under Eiendomsdagen 2017 fikk vi
oppmerksomhet direkte fra interessentgruppen, og det ble skapt forståelse for at det nå skjer noe på eiendoms- og utviklingsfronten i byen. Med stort engasjement i sosiale medier genererte kampanjen godt med trafikk inn til DrammenWorks.no og utvidet informasjon om lokale, regionale og nasjonale eiendomsinvestorer og utvikleres syn på
hvorfor investere i Drammen.

Se kampanjesiden på: www.drammenworks.no/yield/

Du kan også lese mer om Yield-kampanjen her.

 

Kommunikasjonskampanje Yield for Drammen Næringsforening

 

Løsning del 2 (høst 2018) – Vi har byen. Du har muligheten

Til Eiendomsdagen 2018 ble del 2 av eiendomskampanjen lansert. Denne gang ble det laget en film med hensikt å skape intern stolthet blant byens arbeidstakere, bedriftsledere og beslutningstakere, og videre oppnå utvidet ekstern oppmerksomhet
blant bedriftsledere, beslutningstakere og investorer. Filmen skulle igjen vise og gi svar på «hvorfor» man bør investere, etablere eller ta valget om å drive næringsvirksomhet i Drammensregionen. Filmens innhold satte mennesket i fokus, men bygde også i stor grad på Drammen som «den tilgjengelige byen» og videre som en komplett og kompakt by, et naturlig knutepunkt og en by full av mennesker med høy grad av kompetanse innen en stor variasjon av bransjer og næringer. Filmen ble spredt gjennom digitale- og sosiale medier med tydelig hensikt å få interessenter til å registrere seg for videre dialog med Cecilie Bergan Brunsell og Rune Kjølstad i Næringsvekst 2020.

SE FILMEN HER:

Resultater del 2 (høst 2018) – Vi har byen. Du har muligheten

Kampanjen skapte mye oppmerksomhet, synlighet og engasjementet hos de ulike
målgruppene. Det er grunn til å tro at kjennskapen til og kunnskapen om Drammen
som en attraktiv næringsregion har økt, noe attraktivitetsundersøkelsen i 2019 vil si
noe om. I tillegg mottok vi 61 konkrete henvendelser fra investorer, bedriftsledere og
beslutningstakere, som ønsker mer informasjon om etablering og investering i Drammen. Mange ser ut til å se muligheter i byen vår!

Les innlegget til Rune Kjølstad i Drammens Tidende. Her skriver lederen av styringsgruppen Næringsvekst 2020 om at prosjektet nå ligger godt an for å nå målene for samarbeidsprosjektet.

Det er med spenning vi nå, høsten 2019 lanserer del 3 av eiendomskampanjen. Vi gleder oss til å på ny løfte mulighetene som ligger i Drammen.

 

Rolle 3: Konkrete kommunikasjonsløsninger – løpende kommunikasjonsarbeid for næringsvekst 2020

Oppgave

Man bygger ikke kjennskap og kunnskap til en merkevare stykkevis og delt. Arbeidet må gjøres løpende – litt hver eneste dag. Basert på innholdsstrategien til Næringsvekst 2020 og Drammen Works måtte vi utvikle planer for det daglige kommunikasjonsarbeidet med nettsiden (DrammenWorks.no) og i sosiale medier (Facebook og LinkedIn). Dette for å ivareta både innholdsstrategien til prosjektet, sikre synlighet og trafikk, men også ha forutsigbarhet i forhold til ressurser og tilhørende kostnader.

Løsning

En tydelig publiseringsplan med oversikt over innhold og saker til nettsiden og sosiale
medier oppdateres løpende. Hyppig publisering av relevant innhold er avgjørende for å
skape en levende kanal som målgruppen ser på som interessant.

Resultater

DrammenWorks.no har hatt en sterk vekst i totalt antall brukere fra oppstart og frem til
utgangen av 2018. I 2017 hadde siden 15 496 unike brukere, mens dette hadde doblet seg
til 30 151 i 2018. Vi ser også at brukerne stadig bruker lengre tid inne på nettsiden.
Et tegn på at brukerne anser innholdet som ligger der som relevant. Tall for Facebook og
Linkedin viser også en jevn vekst i både engasjement og antall følgere. Gjennom dette
innholdsarbeidet bidrar vi til å generere oppmerksomhet, trafikk og engasjement
rundt Næringsvekst 2020 og Drammen Works hver dag.

 

Team

– Rådgiver/prosjektleder

Amanda Chapman-Stavn – Innhold og sosiale medier

Jan Roger Grinna – Kreatør/tekstforfatter

Amanda Chapman-Stavn

Amanda Chapman-Stavn

Innholdsmarkedsfører

I permisjon

Jan Roger Grinna

Jan Roger Grinna

Art Director

+47 901 52 763

Vil du snakke med oss om ditt nye prosjekt eller idé?

Skriv inn din e-post så kontakter vi deg så raskt som mulig.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.