Design | Illustrasjon
Lier kommune


Design, illustrasjon og oppsett av prosjektrapport for Lier kommune til Helsedirektoratet.

Read more

Alle barn og unge har rett på en god og helhetlig helsetjeneste. Rapporten viser Lier kommunes viktige satsning og arbeid for ungdommens fysiske- og psykiske helse.

Lier Kommune - brosjyre - Helhetlig helsetjeneste for ungdom

Prosjektrapport - Helhetlig helsetjeneste for ungdom

Oppgaven

Lier kommune har siden 2013 mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet til et samhandlingsprosjekt for å fremme et helhetlig helsetilbud for ungdom. Målet for prosjektet har vært å belyse at ungdom og unge voksne med psykiske vansker og/eller rusproblemer blir fanget opp for sent, og at hjelpen som tilbys framstår som fragmentert og ikke alltid hjelpsom. Vår oppgave har vært å designe og illustrere en tekst-tung og alvorlig rapport slik at leseren får en god leseopplevelse og alt det viktige innholdet kommer godt frem.

Den store skoleboka - illustrasjon Lier Kommune

Løsningen

Løsningen ble et lekent design og illustrasjoner som viser en reise i negative og positive følelser. Tegningene viser frustrerte ungdommer som sliter med følelser av avmakt, isolasjon og manglende mestringsfølelse, men også det vi alle streber etter, nemlig indre ro, lykke og aksept for den vi er. Fargebruken og detaljene er med på å understreke sinnsstemningen. Stilen i figurene er gjort generisk, ikke for å ekskludere form, farge eller legning, men slik at stemningen forblir et uforstyrret fokus.

Illustrasjon Lier kommune Ungdom

Resultat

«Rapporten er egentlig en veldig tung materie om et alvorlig tema, men illustrasjonene og det grafiske oppsettet bidro til å løfte fram innholdet i rapporten på en visuelt tiltalende måte. Illustrasjonene bidro til å skape en helhet, noe som samsvarer med prosjektets overordnede målsetting. Så rapporten i seg selv kan muligens bidra til forventninger og håp om at det offentlige hjelpeapparatet i fremtiden kan fremstå mer koordinert og helhetlig. Illustrasjonene viser fram den komplekse og vanskelige situasjonen mange av disse ungdommene er i. På en kunstnerisk måte setter rapporten ungdom i sentrum samtidig som den belyser utfordringer og muligheter i arbeidet med å skape en helhetlig helsetjeneste».

Kristin Karlbom Sveaas
Prosjektleder, Lier kommune

Lier Kommune - brosjyre - Helhetlig helsetjeneste for ungdom

Tegningene viser frustrerte ungdommer som sliter med følelser av avmakt, isolasjon og manglende mestringsfølelse, men også det vi alle streber etter, nemlig indre ro, lykke og aksept for den vi er.

Illustrasjon av to ungdommer som ligger på et teppe i skogen og kikker opp på himmelen

Team

Steven Amdal – Design, illustrasjoner

– Rådgiver, prosjektleder

Steven Amdal

Steven Amdal

Art Director

+47 907 13 807

Vil du snakke med oss om ditt nye prosjekt eller idé?

Skriv inn din e-post så kontakter vi deg så raskt som mulig.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.