Toppbilde til artikkel om nettsider som kontaktpunkt, publisert på tibedrammen.no

Av TIBE Drammen | Digital | 18.11.2018 | Del på Facebook

Nettsider – et viktig kontaktpunkt for din bedrift

Nettsider til bedrifter er ofte det første kontaktpunktet mellom bedrift og kunde. En god nettside er en viktig informasjonskanal, og ikke minst avgjørende for å skape et godt førsteinntrykk.

TIBE leverer nettsider i sin helhet, men vi kan også bidra på enkelte av nettsidenes ulike utviklingsfaser. Vi kan levere store nettsider basert på tyngre plattformer, eller enklere informasjonssider/kampanjesider.

Vårt mål ved utvikling av en nettside er at den skal være funksjonell og fullt i samsvar med kundenes ønsker og behov. Den skal fungere på alle typer skjermer og enheter, og den skal være kundenes identitet. I tillegg skal den inneholde informasjon, nyheter og annet innhold som et besøk forventer å gi.

En nettside er bedriftens utstillingsvindu

Velge rett samarbeidsparter for utvikling av en nettside

Å velge rett samarbeidspartner for utviklingen av en nettside er viktig – en nettside er hos mange selskaper en stor investering og viktig for kommunikasjonen utad. For at en nettside skal bli optimal er det viktig at alle prosesser og ulike fagområder snakker sammen og komplementerer hverandre.

Vi i TIBE jobber etter en metodikk for utvikling av nettsider. Modellen tar for seg de naturlige prosessene man må igjennom når en nettside skal utvikles. Her har vi erfaring med å være totalleverandør og/eller delleverandør.

Uavhengig av involveringsgrad – utviklingen av en nettside krever sterk prosjektledelse, tett dialog med kunde, tydelig rollefordeling, definisjon av ansvarsoppgaver, forventninger og mandater.

Nettsideprosjekt med kunde

Et forprosjekt med kunde og en debrifing av hele det involverte teamet er avgjørende for å «sette» prosjekt og samarbeid. I debrifingen etter forprosjektet settes endelig prosjektbeskrivelse, interne frister og tilhørende ansvarsfordeling.

Vi har erfart at i større nettsideprosjekter vil det være gunstig å operere med både en teknisk og en merkantil prosjektleder. Dette for å ivareta sterk prosjektledelse i alle delene av prosjektet. Det er viktig å påpeke at arbeidet med en nettside aldri må sees som isolerte arbeidsoppgaver.

Alle prosesser må være koordinert og de ulike fagområdene samsnakket for at en nettside skal bli så god som mulig

En overordnet prosjektleder må holde i trådene mellom de ulike profesjonene, og sikre at ønsker, behov, budsjett og tid etterleves – uavhengig om oppgavene gjennomføres av ulike leverandører eller i eget hus.

Ønsker du bistand til utvikling av dine nettsider?

Kontakt oss her for en uforpliktet samtale.


Les også:

Tilbake

Vil du snakke med oss om ditt nye prosjekt eller idé?

Skriv inn din e-post så kontakter vi deg så raskt som mulig.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.