TIBE Drammen personvernspakke GDPR

Av TIBE Drammen | Digital | 13.03.2018 | Del på Facebook

Kartlegging og tiltaksplan til GDPR: Bestill Personvernpakken fra TIBE

1. juli 2018* blir EUs nye personvernregler (GDPR-forordningen) norsk lov. Kravene til behandling av personopplysninger skjerpes og tydeliggjøres. Alle bedrifter og organisasjoner bør derfor kartlegge bruken av personopplysninger og iverksette tiltak for å sikre at den nye lovens krav oppfylles – derfor tilbyr vi kartlegging mot GDPR.

Tibe Drammen bistår sine eksisterende kunder for å være best mulig rustet til ny GDPR-lov trer i kraft. I den forbindelsen har vi satt sammen en pakke. Pakken inkluderer:

  • Kartleggingsmøte (maks. 3 timer**) hos dere for å kartlegge deres behandling av person- opplysninger. Hvilke personopplysninger håndteres, hvordan samles de inn og hvem har tilgang, og hvor lenge lagres opplysningene? Gjennomgang av dataprogrammer, nettside og prosesser. Avdekke behov for eventuelle databehandleravtaler.
  • Utarbeide tiltaksrapport på bakgrunn av det som har fremkommet i kartleggingsmøte.

Pris: NOK 10.900,- (eks mva)

Møte omfatter kartlegging av prosesser og rutiner, og endt tiltaksrapport gir forslag til forbedringer, justeringer og veiledning på dokumentasjon rundt dette. Dersom det er behov for å utarbeide dokumenter eller gjøre endringer av et større omfang, avtaler vi dette særskilt før arbeidet igangsettes.

*Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å gjennomføre EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett og innlemme forordningen i EØS-avtalen. Forordningen blir gjeldende i EUs medlemsland tidligst 1. juli 2018
**Tidsbruk ut over 3 timer tillegges ordinær timesats etter avtale

Send inn din e-postadresse i skjema under for å ta et stort steg mot å være klar for GDPR!

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

Tilbake

Vil du snakke med oss om ditt nye prosjekt eller idé?

Skriv inn din e-post så kontakter vi deg så raskt som mulig.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.