Søk

Mediehåndtering

Enten det gjelder lanseringer, omdømmebygging, identitetsbygging, krisehåndtering eller lignende, er mediehåndtering viktig. I takt med et endret mediebilde, herunder journalisters og redaksjoners arbeidsmetodikk og nyhetsvurdering, er mediehåndtering blitt enda mer sentralt.

Mediestrategier

Vi utformer mediestrategier med utgangspunkt i de oppgaver og utfordringer du som oppdragsgiver står overfor. En økende informasjonsflom og et utvidet mediemangfold setter nye krav til en mediestrategi, der blant annet budskapsutforming, kanalvalg og timing inngår.

 

Medietrening 

Media kan være både nærgående, avslørende eller fraværende. Vi tilbyr trening i å håndtere media – med praktisk øving i intervjusituasjoner foran kamera, der målet er å kommunisere budskapet på en så tydelig måte som mulig.

 

Medieovervåking og medieanalyse

Medieovervåking og medieanalyse gir godt grunnlag for å måle og styre kommunikasjonsarbeidet. Gjennom overvåking av nyhetsbildet – både redaksjonelle (nett og papir) og sosiale medier  avdekker vi hvordan virksomheten din blir framstilt. Medieovervåking er en selvsagt tjeneste for eksempel når vi jobber med omdømmeprosjekter. Det er også nyttig for å kunne følge et spesifikt tema i nyhetsbildet – enten det er en lansering eller en krise vi bistår deg i.

Kontaktskjema